De visie van WWHY! voor succesvol leren

Onze visie op leren

Iedereen heeft een eigen manier van leren, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de combinatie van theorie en praktijk bijdraagt in het optimale leertraject. WWHY! heeft daarom zijn trainingen en cursussen zo ontwikkeld dat we theorie en praktijk samenbrengen en vervolgens borgen. Dit geeft het meeste resultaat bij de deelnemers.
Over het algemeen bestaan de traditionele trainingsvormen uit een combinatie van klassikale bijeenkomsten en een setje vragen. Zo verwachten  wij dat de deelnemers de juiste theoretische kennis hebben om dit in te zetten in hun praktijk omgeving. Zowel vanuit onze ervaring als deelnemer en als trainers, weten we dat het niet altijd direct mogelijk is om de theorie om te zetten in de praktijk. Dit kan zijn omdat er geen mogelijkheid is om deze kennis te gebruiken of omdat de deelnemer onvoldoende motivatie heeft om dit door te zetten. Hoewel het laatste negatief lijkt te zijn, is het een aspect van de praktijk waarin we werken.
Om deze redenen heeft WWHY! ervoor gekozen om een 3-luik aan trainingsvormen aan te bieden. Per deelnemer kan er gekozen worden hoe men het leerrendement wil laten zijn. Pakt men het zelf op of is er net dat beetje meer nodig om echt rendement te halen uit de investering.
Samenwerken binnen automotive aftersales

3 leer varianten

1) Zelf-starter

Hierbij volgt de deelnemer een klassikale (online) training en gaat daarna zelfstandig aan de slag met de theorie die is aangedragen.

2) +Manager

Om de motivatie van de deelnemers verder te verhogen, het leereffect te vergroten en de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de deelnemer te verhogen, is er de mogelijkheid om de manager/ leidinggevende van de deelnemer te betrekken bij het leerproces. De leidinggevende zal de ontwikkeling van de deelnemer in de praktijk gaan borgen. De leidinggevende krijgt vanuit WWHY! verschillende hulpmiddelen in de vorm van training en tips & tricks om dit te doen.

3) Persoonlijk ontwikkeltraject

Naast of in plaats van de betrokkenheid van de leidinggevende, is het ook mogelijk om de begeleiding in de praktijk te laten doen door een coach/ consultant van WWHY!. Hierbij gaat de deelnemer samen met de coach/consultant aan de slag met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de theorie naar de praktijk en daarmee de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

De verschillende leermomenten

We hebben ervoor gekozen om de kennis op diverse manieren aan te bieden. Er wordt  voor gekozen om meerdere leermomenten te creëren zodat de deelnemer de leerstof stap voor stap eigen leert maken. Ook wordt op deze manier de deelnemer geprikkeld om open te staan voor nieuwe kennis.

Virtual Kick-off Sessie (VKS)

Hierbij volgt de deelnemer een klassikale (online) training en gaat daarna zelfstandig aan de slag met de theorie die is aangedragen.

Klassikale (online) training – (VCT)

Om de motivatie van de deelnemers verder te verhogen, het leereffect te vergroten en de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de deelnemer te verhogen, is er de mogelijkheid om de manager/ leidinggevende van de deelnemer te betrekken bij het leerproces. De leidinggevende zal de ontwikkeling van de deelnemer in de praktijk gaan borgen. De leidinggevende krijgt vanuit WWHY! verschillende hulpmiddelen in de vorm van training en tips & tricks om dit te doen.

Coaching

Nadat de deelnemer de VKS en de VCT heeft gevolgd kan de deelnemer actief aan de slag met zijn POP. Om een duurzame verandering door te maken en nieuw gedrag een nieuwe natuur te laten worden is het van belang dat iemand langere tijd bewust aan de slag gaat met de verandering. Indien de manager betrokken is het bij het leertraject ontvangt hij of zij van WWHY! een document met tips en trics om het geleerde in de praktijk te helpen borgen. Dit, tezamen met de leerdoelen, het POP en de afspraken die de manager en deelnemers met elkaar hebben gemaakt, zal bijdragen aan een duurzaam leer- en ontwikkeltraject.