Verandering doorvoeren binnen aftersales

Stilstaan is achteruit gaan!

Veranderen is aan de orde van de dag. Continue verbeteren betekent binnen het aftersales proces dat je gaat zoeken naar zaken in het proces die geoptimaliseerd dienen te worden om de verbetering te krijgen.

Het is van belang dat er een grotere mate van efficiency in het aftersales proces wordt nagestreefd om zo de concurrentie voor te blijven. Maar niet alleen de concurrentie ligt op de loer, ook de behoefte van de klant en de kosten van het proces. De verwachtingen van de klant worden steeds hoger en de kosten van het proces nemen toe.

De verandering is nodig, maar hoe ga je die verandering doorvoeren? Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze inzien waarom het nodig is en dat ze ook daadwerkelijk mee willen veranderen? Hoe weet jij ze te overtuigen? Hoe pak jij je rol als leidinggevende in deze verandering en hoe ga jij de verandering faciliteren?

Aftersales scan + het aftersales e-boek van WWHY! & Persoonlijke coaching

Het resultaat

De gewenste verandering is succesvol doorgevoerd

Je weet hoe jij je medewerkers moet informeren, overtuigen en motiveren

Inzicht in de knelpunten van de aftersales organisatie

Blijvende wens om verbetering na te streven

WWHY! pakt dit als volgt aan

 

Intake

Voor de start plannen we een intakegesprek, hierin bepalen we waar jullie op dit moment staan en wat de gewenste situatie is voor jullie organisatie. Hier bepalen we de route die we gaan bewandelen.

De Aftersales scan

Om het beeld helemaal compleet te maken doorlopen we de Aftersales scan. Hiermee krijgen we inzichtelijk waar de ontwikkelpunten in jullie proces zit. Zo weten we waar we rekening mee moeten houden tijdens de begeleiding.

Primaire ontwikkelgebieden

De ontwikkelpunten vanuit de Aftersales scan worden als basis voor de verandering. Hiervoor gebruiken we onderdelen uit de LEAN methodiek. Gezamenlijk bepalen we waar we primaire aandacht aan gaan besteden.

Het maken van het veranderplan

Als we alles in kaart hebben en de doelen hebben geformuleerd, zullen we een route uitstippelen naar de wenselijke situatie. Dit zal het actieplan vormen in de begeleiding.

Doorvoeren van de verandering

Bij het tot uitvoer brengen van het programma zal er middels de training, consultancy en coaching kennis, vaardigheden en gedrag worden getrianed en begeleid.

Borgen van de verandering

Na het voorgaande, zal er een borging plaatsvinden door middel van coaching. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende rapportage middelen en gesprekken.

Stilstand is achteruitgang

Een eeuwen oude term die nog steeds van kracht is. Wanneer een bedrijf of persoon niet ontwikkelt, zal de verandering van de omgeving negatieve invloed uitoefenen op het resultaat van bedrijf of persoon.

Additionele training 

Om dit traject kracht bij te zetten hebben we een training ontwikkeld die hierop aansluit. Deze training is specifiek gericht op verandermanagement binnen aftersales en zal je helpen een nog grotere impact te maken op ontwikkeling die het bedrijf en jij zelf doormaakt

Bekijk training

Plan hier een afspraak

14 + 4 =