Klant contact centrum oprichten

Overwegen jullie een KCC?

Het optimaal inzetten van een Klant Contact Center (KCC) blijft voor veel bedrijven een doorn in het oog. Welke aandacht geef je aan de mensen van het KCC en wat kun je van ze verwachten. Wat moet het profiel zijn van de mensen die in het KCC werken en hoe kunnen we hun werkwijze aan laten sluiten op de werkelijkheid op de vloer.

Er zijn een aantal factoren welke het succes van de samenwerking tussen een KCC en de overige afdelingen bepalen. 

Wij zorgen ervoor dat de samenwerking tussen het KCC en de overige afdelingen beter op elkaar gaat aansluiten om het optimale resultaat te behalen. 

Is het doel bereikbaarheid of optimalisatie van het aftersales proces? Laat het doel dan het uitgangspunt zijn voor optimale inrichting.

Het resultaat

Compleet opgezet klant contact centrum

Het KCC sluit naadloos aan op het aftersales proces

Meer rust in het aftersales proces

Een geholpen en tevreden klant!

WWHY! pakt dit als volgens aan

 

Intake Gesprek

Tijdens het intakegesprek bepalen we waar jullie op dit moment staan en wat de gewenste situatie is voor jullie organisatie. Dit wordt het uitgangspunt.

De aftersales scan

Middels de aftersales scan doorlopen we het aftersales proces en krijgen we een compleet beeld van de ontwikkelgebieden in de organisatie.

Klantcontact strategie

Op basis van de uitkomsten en de vooraf gestelde doelen bepalen we samen met jullie de nieuwe klantcontactstrategie en brengen deze stap voor stap tot uitvoer.

Formuleren van het profiel

Om invulling te geven aan een KCC gaan we samen formuleren waar het profiel van een nieuwe medewerker aan moet voldoen en stellen deze op.

Werven van personeel

We kijken of jullie binnen de organisatie een kandidaat hebben, anders starten we gezamenlijk een wervingscampagne.

Profilizer talenten meting

We zetten een talenten meting in om het geworven personeel te meten op competenties voor een KCC.

Opstellen van processen

Wanneer we jullie unieke proces hebben gedefinieerd leggen we de processen vast in een werkbaar document.

Implementeren en borgen

We implementeren de nieuwe processen en vervolgens borgen we de stappen door te sturen op resultaat en afgestemde KPI’s.

KCC en aftersales zijn samen 1

Het aftersales proces heeft, net als ieder proces, een begin en een eind. Wanneer je het proces af wilt ronden met een perfecte score, dien je elke stap goed te doorlopen. Je weet wat ze zeggen; “Shit in is shit out.” We moeten er dus voor zorgen dat we altijd starten met de juiste informatie. Dat is waarom de kwaliteit van je KCC maximaal bijdraagt aan de wenselijke uitkomst van het aftersales proces. Wil je hier meer over weten neem dan contact op.

KCC draagt bij aan je klanttevredenheid

Ook de klanttevredenheid is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het KCC. Wat maakt de kwaliteit van het KCC? Dat hangt af van een aantal factoren; kennis en vaardigheden van de medewerkers, doelomschrijving en aansturing. Wanneer deze voorwaarden op orde zijn, zal de klanttevredenheid toenemen.

Plan hier een afspraak

9 + 10 =