Culturen samenvoegen na fusie of overname

Hoe bereik je met een overname  1+1=3?

Overnames en samenwerkingsverbanden zijn aan de orde van de dag in de automotive. De kans dat je onderneming te maken krijgt met een nieuwe vorm van samenwerking is groot. Hoe zorg je er dan voor dat dit op aftersales gebied ook echt waarde toevoegt? Uiteindelijk dient 1 + 1 = 3 te gaan worden, maar hier zijn wel wat stappen voor te zetten.

WWHY! helpt om de nieuwe situatie op te zetten en/of te optimaliseren. Wij beschikken over een brede ervaring met het neerzetten van de aftersales organisatie, zowel procesoptimalisatie als het inrichten van de organisatie en transformeren van gedrag en culturen.

Vanaf het moment van de beslissing tot aan volledige implementatie van de nieuwe structuur en werkwijzen, begeleiden wij management en medewerkers om te komen tot een optimale en wenselijke situatie.

Het resultaat

Een uniforme werkwijze

1 samenwerkend team

Juiste mensen op de juiste plek door inzetten van talent

Inzicht ontwikkelgebieden en kansen

WWHY! pakt dit als volgens aan

 

Intake

Tijdens de intake bepalen we wat de werkelijke situatie is en wat de wenselijke situatie moet gaan worden. Merk specifieke eigenschappen, wensen en verplichtingen nemen we mee in de overwegingen.

Aftersales scan

Als onderdeel van de intake zal er een aftersales scan plaatsvinden om te bepalen waar het bedrijf zich bevindt in de wenselijke situatie en waar de ontwikkelpunten zitten. Dit draagt bij aan het uiteindelijk bepalen van de doelen.

Doelen stellen

Vanuit de intake en de aftersales scan gaan we met elkaar doelen stellen om te bepalen waar we uiteindelijk naar toe gaan werken. Op basis hiervan kunnen we gaan bepalen wat er dient te gebeuren en met welke snelheid.

Interne presentatie

Op het moment dat de doelen duidelijk zijn en het pad is bepaald, zal er een presentatie gegeven worden om alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Gezamenlijk presenteren we het pad van de verandering.

Talent meting

Wie doet wat en wie heeft welke talenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een meting waarbij de competenties van de betrokken medewerkers inzichtelijk worden gemaakt. Op basis daarvan zullen we een advies uitbrengen voor training in vaardigheden en kennis.

Begeleiding

Bij het tot uitvoer brengen van het programma, zal er middels de training, consultancy en coaching, kennis, vaardigheden en gedrag worden getrained en begeleid. Waar additionele externe training noodzakelijk is, zullen we advies uitbrengen.

Borging

Nadat de trainingen, cursussen en actieve begeleiding zijn doorlopen en het wenselijk gedrag  zichtbaar wordt, zal er een borging plaatsvinden door middel van coaching. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rapportages en gesprekken

Review

Gedurende het gehele traject zullen er tussentijds evaluatiemomenten plaatsvinden met de stakeholders om zo de aansluiting te houden met de wenselijkheid en de werkelijkheid alsmede de gestelde doelen en het uitgevoerde pad.

DNA maakt het bedrijf

Vanuit ervaring weten we dat elk bedrijf zijn eigen DNA heeft. We spreken over DNA omdat dit een werkwijze is die men over de jaren heeft aangenomen. Vaak vindt de oorsprong hiervan zich bij de originele oprichter van het bedrijf. Deze werkwijze en klantbediening gaat dan over van vader op zoon of persoon die dicht naast de oprichter stond. Het DNA wijkt per bedrijf af. We zien zelfs een eigen werkwijze/DNA per vestiging wanneer de bedrijven groter worden. Het is daarom belangrijk om een DNA reset te doen op het moment dat er twee bedrijven / vestigingen in 1 schuiven. Alle neuzen dezelfde kant op en een gelijke werkwijze en klantbehandeling.

Structuur of emotie

Binnen dit traject gaan we met jullie op zoek naar de wens voor een werkwijze vanuit structuur of emotie. Binnen veel bedrijven zien we een werkwijze vanuit de emotie. “Onze klanten staan op nummer 1 en we behandelen ze als een koning(in).” Maar ten koste van wat? Vaak staat een dergelijke overtuiging een sluitend proces / administratie in de weg. Wanneer er echt alleen maar geredeneerd wordt vanuit de klant loopt men vaak achter de feiten aan en is er veel achterstallig werk. Hier gaan de mensen in het proces zich aan ergeren en wordt er vaak “overgewerkt”. Het is de kunst om een mix te vinden in een goed sluitend proces, waarbij een passende bediening van de klant ervoor zorgt dat de klant zich koning(in) voelt. In dit traject gaan we daar de eerste aanzet voor geven. In het traject “Gastheerschap binnen aftersales” gaan we hier verder op in.

Plan hier een afspraak

7 + 3 =