Centraal magazijn optimalisatie

Meer voordeel behalen uit jullie centrale magazijn?

Als je werkt of gaat werken met een centraal magazijn heeft dit een grote invloed op de inrichting van uw onderneming en processen. Zeker in het begin kan het lijken dat je niet meer zelf ‘in control’ bent of dat er geen flexibiliteit meer is. Afhankelijk zijn van een logistieke partner, of dat nu binnen de eigen groep is of een externe partij, vereist een goede samenwerking en afstemming van de processen. Als dit op de goede manier gebeurt dan zul je als ondernemer de vruchten plukken van een centraal magazijn.

Voordelen van magazijn centralisatie

Er wordt minder voorraad aangehouden, wat zorgt voor een verbetering van uw werkkapitaal. Daarnaast is er aanzienlijk minder magazijnruimte nodig en er zijn minder (eigen) mensen nodig voor het magazijn.

WWHY! kan je helpen om de samenwerking met een logistiek partner op te zetten en/of te optimaliseren. Wij beschikken over een brede ervaring met het inrichten van een optimaal proces van onderdelen distributie/logistiek.

Het Resultaat

Logistieke processen sluiten naadloos aan op andere werkprocessen

Meer rust in het aftersales proces

Hoger rendement op aftersales

Resources worden optimaal benut

WWHY! pakt dit als volgt aan

 

Bepalen van het start punt

Hoe ziet het huidige proces eruit en waar bevinden zich de kritieke punten in zowel het aftersales als het logistieke proces.

van 2 naar 1

Vervolgens zetten we de route uit hoe we het aftersales en magazijnproces optimaal op elkaar aan gaan laten sluiten.

Beschikbare resources

Hoe gebruik je de beschikbare en/of extra beschikbaar gekomen resources optimaal? Waar/hoe kunnen we deze nu inzetten.

Borging van processen

Borgen van de resultaten is een belangrijke stap in de begeleiding, zodat dit een concreet en blijvend resultaat oplevert.

Optimaal aftersales proces als gevolg van een centraal magazijn

Door op een juiste manier magazijn activiteiten te centraliseren en te organiseren, zal het optimale aftersales proces worden ondersteund. Het centraliseren van een magazijn wordt vaak als belemmering gezien omdat men onvoldoende het proces volgt. Wanneer de stap genomen wordt om de centralisatie in te zetten, zal er meer geanticipeerd kunnen worden op het bezoek van de klant en is een ad-hoc werkwijze niet meer mogelijk. Dit levert een hogere voorspelbaarheid van de dag en meer rust in de werkplaats.

Minder kosten… meer overzicht.

Samenvoegen van activiteiten op een locatie draagt bij aan het verminderen van kosten. Dit heeft alleen effect wanneer er ook daadwerkelijk een efficiency slag gemaakt kan worden en wanneer de processen op elkaar aansluiten. Wij hebben ervaring met alle stappen van het aftersales proces en zorgen ervoor dat niet alleen het magazijn geoptimaliseerd wordt in het proces, maar ook dat de processen en gedragingen er omheen afgestemd worden op dit doel. Wanneer dit niet het geval is, is er geen sprake van 1+1=3. Hoewel een centralisatie dat wel is, kan dit alleen met een goed afgestemd werkproces om het magazijnproces heen. Alleen dan zullen de kosten teruglopen en zal het overzicht vergroten.

Plan hier een afspraak

2 + 1 =