Hoe voorkom je verrassingen tijdens de dag?

Hoe voorkom je verrassingen tijdens de dag?

Hoe voorkom je verrassingen tijdens de dag? We herkennen het allemaal; Tijdens de sleuteloverdracht komt de klant met nog enkele opmerkingen. Of tijdens de controle komen we werkzaamheden tegen die niet in de planning staan. Hier zitten we niet op te wachten en gaat ten koste van het werkplezier. Het brengt onrust in het proces, leidt tot overwerken, een auto die niet op tijd af is of erger een vervolgafspraak. Maar hoe kunnen we dit voorkomen?

 

Een perfecte werkorder voorbereiding is cruciaal om de verstoringen die op dag ontstaan op te kunnen vangen. Maar waar bestaat de perfecte werkorder voorbereiding uit?

 

Een perfecte werkorder voorbereiding bestaat uit 3 verschillende informatiebronnen, de klant, de fabrikant, en de historie van de bezoeken.

 

De klant: Door bij het maken van de afspraak gerichte vragen te stellen zal de klant meer informatie geven over de status van de auto, de tevredenheid over de auto, eventuele opmerkingen en wensen. 

 

De fabrikant: Kijk bij het maken van een afspraak altijd in het systeem van de fabrikant. Wat wordt er geadviseerd aan periodiek onderhoud, zijn er eventueel nog kwaliteit verbeteracties die moeten worden uitgevoerd en zijn er nog zaken die geadviseerd worden waar niet aan gedacht is.

 

De historie: Een van de belangrijkste onderdelen van een werkvoorbereiding: Wat is er in het verleden geconstateerd? Uit de controle van de vorige afspraak kunnen we opmaken welke werkzaamheden we kunnen verwachten. Wat is geconstateerd, maar nog niet uitgevoerd? Wat is geadviseerd voor het volgende onderhoud? Hier kan dan rekening mee gehouden worden in de planning. 

Share This