Borgen van nieuwe werkwijze

“Waarom zou ik deze nieuwe werkwijze blijven hanteren? We doen het al 40 jaar zo! “

In een eerdere blog over verandering gaf ik 8 tips hoe je verandering in je bedrijf kan begeleiden of inzetten. Deze tips dragen bij aan het begeleiden van de verandering en geeft actie aan het veranderen.

Maar wat gebeurd er als je klaar bent met de instructies rondom het “veranderen”?
Je hebt een doel gesteld, iedereen is meegenomen in de nieuwe manier van werken en alles lijkt te functioneren op de nieuwe manier.

En dan ineens sluipen er weer oude gewoontes in. Er is een weekend of vakantie overheen gegaan of de werkdruk is omhoog gegaan. Hoe dan ook, er is iets veranderd waardoor er, misschien wel onbedoeld, besloten is om weer terug te gaan naar de vorige werkmethode of een deel daarvan, zonder jou te informeren.

Ik hoor je denken; “hoe kan dat en waarom blijven ze niet gewoon doen wat is afgesproken”?

De belangrijkste reden is dat de mens gewend is om in vaste patronen te leven en te werken. Dit betekent dat hij terug zal grijpen naar bekende en comfortabele patronen om zo een gevoel van rust, vertrouwen en grip te bereiken. De nieuwe werkmethode is dat nog niet. Nieuwe gewoontes en patronen moeten dus inslijten.

Om een nieuwe gewoonte of patroon in te slijten zul je actief betrokken moeten blijven. Hierbij een aantal tips;

  1. Actief checken of ze nog steeds doen wat je hebt afgesproken
  2. Afstemmen of de nieuwe werkwijze nog steeds aansluit bij het werkproces
  3. Meten of de nieuwe werkwijze het beoogde resultaat heeft
  4. Met de betrokkenen evalueren hoe ze erin staan, luister naar ze, stel vragen

Met andere woorden, ga de nieuwe manier, werkwijze of het gedrag borgen.

Borgen is wellicht de meest complexe stap van de verandering omdat je voor je gevoel alles al gedaan hebt om duidelijk te maken dat er een verandering is. Maar nu begint het pas.

Borgen is een activiteit dat eigenlijk nooit stopt.
Om deze activiteit meer vorm en structuur te geven, worden hier nog wel eens modellen voor gebruikt. Denk hierbij aan het P-D-C-A model, ofwel Plan Do Check Act.

Juist in veranderende omgevingen komt goed leiderschap de kop weer opsteken. Wat voor leider ben je en wat verwacht je van de mensen in je team. (klik hier)

In een volgende blog vertel ik meer waarom leiderschap zo belangrijk is. Mocht je meer willen weten over het P-D-C-A model, houd deze blogs dan ook in de gaten.

Share This